TÜBİTAK Projeleri

TÜBİTAK KAMAG-1007 Projesi

Proje Adı:  Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması

Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. M. Yunus PAMUKOĞLU

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2013 / 2016

 

TÜBİTAK ARDEB-1001 Projesi

Proje Adı: İçme Suyu Kaynaklarında ve Şebekelerde Azot Bazlı Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin ve Öncüllerinin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi, ÇAYDAG. 

Proje No: 113Y416

Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Ş. Şule KAPLAN BEKAROĞLU

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2014 / 2016

 

TÜBİTAK ARDEB-1001 Projesi

Proje Adı: Salda Gölü Sulak Alani Hidrojeolojisi, Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İzlenmesi Ve Kirlilik Durumunun Tespiti, ÇAYDAG

Proje No: 114Y084

Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Simge VAROL

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2014 / 2016

 

Yayın Tarihi: 11/08/2014
Okunma Sayısı: 3512