Birim Kalite Komisyonu Belgeleri

Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
Doç. Dr. Şehnaz ŞENER
Doç. Dr. Simge VAROL
Prof. Dr. M. Yunus PAMUKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Halit BAYRAK
Enstitü Sekreteri Gülsevin YİĞİT