TÜBİTAK Projeleri

Proje Adı Proje Yürütücüsü Proje Başlangıç/Bitiş Tarihi Proje Bütçesi
TÜBİTAK 1007-KAMAG, “Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması” Prof. Dr. M. Yunus PAMUKOĞLU 15.12.2013/08.02.2021 3 389 424 TL.
TÜBİTAK 1001, “İçme Suyu Kaynaklarında ve Şebekelerde Azot Bazlı Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin ve Öncüllerinin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi” Prof. Dr. Ş.Şule KAPLAN BEKAROĞLU 01.09.2013/01.09.2017 315 000 TL.
TÜBİTAK 1001, “Salda Gölü Sulak Alanı Hidrojeolojisi, Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İzlenmesi ve Kirlilik Durumunun Tespiti” Doç. Dr. Simge VAROL 01.12.2014/01.12.2016 249 057 TL.