Su Bilimleri A.B.D. Çalışma Konuları

Öğretim Üyesi

Çalışma Konusu

Prof.Dr. M. Yunus PAMUKOĞLU

Su Kirliliği ve Kontrolü, Su Kaynakları ve Yönetimi

Prof.Dr. Ayşen DAVRAZ

Hidrojeoloji

Prof.Dr. Mehmet BEYHAN

Su Kirliliği ve Kontrolü

Doç.Dr.Ş.Şule Kaplan BEKAROĞLU

Su Kirliliği ve Kontrolü

Doç.Dr. Şehnaz ŞENER

Hidrojeoloji

Doç. Dr. Simge VAROL

Hidrojeoloji

Doç. Dr. Bülent KIRKAN

Su Kirliliği ve Kontrolü

Dr. Öğr. Üyesi Halit BAYRAK

Akuakültür ve Biyoteknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TOKGÖZLÜ

İklim Değişikliği ve Etkisi