Su Bilimleri A.B.D. Çalışma Konuları

Öğretim Üyesi

Çalışma Konusu

Prof.Dr. M. Yunus PAMUKOĞLU

Su Kirliliği ve Kontrolü, Su Kaynakları ve Yönetimi

Prof.Dr. Ayşen DAVRAZ

Hidrojeoloji

Prof.Dr. Mehmet BEYHAN

Su Kirliliği ve Kontrolü

Prof.Dr.Ş.Şule Kaplan BEKAROĞLU

Su Kirliliği ve Kontrolü

Prof.Dr. Şehnaz ŞENER

Hidrojeoloji

Doç. Dr. Simge VAROL

Hidrojeoloji

Dr. Öğr. Üyesi Halit BAYRAK

Akuakültür ve Biyoteknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TOKGÖZLÜ

İklim Değişikliği ve Etkisi