TÜBİTAK KAMAG-1007 PROJESİ TAMAMLANDI.

Su Enstitüsü’nden Proje Başarısı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında, dönemin SDÜ Su Enstitüsü Müdürü olan Prof. Dr. İbrahim Diler koordinatörlüğünde başlayan "Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Sularında Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması" başlıklı projemiz Aralık - 2018 tarihi itibari ile başarı ile tamamlandı. Projemiz SDÜ Su Enstitüsü Yöneticiliğinde ve Dokuz Eylül Üniversitesi Yürütücülüğünde 34 ay devam etmiş olup, toplam 3,4 milyon TL bütçesi ile üniversitemiz TÜBİTAK Projeleri kapsamında en yüksek bütçeli disiplinler arası bir AR-GE proje niteliğindedir.

Projede, SDÜ ve ISUBÜ’den toplam 21 araştırmacı ve 37 bursiyer, Dokuz Eylül Üniversitesinden ise 9 araştırmacı ve 15 bursiyer görev aldı.

Projenin ana amacı, Su Çerçeve Direktifi (SÇD) ile uyumlu biçimde pilot havza olan Büyük Menderes Havzası’ndaki su kütlelerinin kimyasal, biyolojik ve hidro-morfolojik durumun tespiti, ekolojik, kimyasal sınıflandırma yapılması, sınıflandırmalara göre havzanın korunması ve iyileştirilmesi için gerekli çevresel hedeflerin, deşarj kriterlerinin, önlemler programlarının belirlenmesi olup, proje sonucunda tüm çıktı ve amaçlara ulaşıldı. Böylelikle pilot havza için ortaya konulan bu metodoloji, Türkiye’deki diğer havzaların yönetimi çalışmalarında kullanılacak.

SDÜ yönetimi bu başarısından dolayı proje ekibinde yer alan tüm akademisyenlere müteşekkirdir: Doç. Dr. M. Yunus Pamukoğlu (Proje Yöneticisi), Prof. Dr. İbrahim Diler, Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, Prof. Dr. Özlem Terzi, Prof. Dr. Aynur Gül Karahan Çakmakçı, Prof. Dr. Ahmet Ertek, Prof. Dr. Selda Tekin Özan, Prof. Dr. Hikmet Orhan, Prof. Dr. Ecir Uğur Küçüksille, Doç. Dr. Şehnaz Şener, Doç. Dr. Veysel Güldal, Doç. Dr. Simge Varol, Doç. Dr. Mehmet Beyhan, Doç. Dr. Özlem Selçuk Kuşçu, Doç. Dr. Melek Zeybek, Doç. Dr. Filiz Dadaşer Çelik, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Kırkan, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tokgözlü, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Erdoğan, Dr. N. Lerzan Çiçek, Öğr. Gör. Erhan Şener

 

Proje detayları için tıklayınız

 

 

Yayın Tarihi: 15/01/2019
Okunma Sayısı: 2344