Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ: https://sue.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar