Birim Dış Paydaşları

  • Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
  • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
  • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
  • Konya Teknik Üniversitesi
  • Antalya Belediye Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü
  • Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü
  • Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü