Hakkında

 

SU ENSTİTÜSÜ

Su Enstitüsü, 26 Şubat 2010 Cuma tarihli ve 27505 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığının 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/2/2010 tarihinde kurulmuştur. 

 

Kuruluş Gerekçesi

        Dünyada gün geçtikçe daha da önem kazanan su kaynakları hem ulusal ve hem de uluslararası platformlarda gündeme gelmektedir. Nüfus artışı, su kaynaklarının kirletilmesi ve plansız kullanımı, iklim değişiklikleri ve küresel ısınma etkisi ile, sınırlı miktarda mevcut olan su kaynaklarının kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik özelliklerinde azalma eğilimi göstermektedir.

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2010 yılındaki verilerine göre; ülkemize giren su potansiyeli yağış olarak 501 milyar m³, yeraltı suyu çekimi ile 14 milyar m³’tür. Bunun buharlaşma ile 274 milyar m³’ü atmosfere ve akifere sızma olarak da 69 milyar m³’ü yeraltına geri dönmektedir. Sonuçta; yüzey akışına geçen kısmı 158 milyar m³, komşu ülkelerden gelen kısmı 7 milyar m³ ve yeraltı suyundan nehirlere kaynak suyu olarak besleme olan kısmı da 28 milyar m³’tür. Toplamda ülkemizdeki su kaynakları potansiyeli net olarak 112 milyar m³’tür.

        Ülkemiz 2005 yılı verilerine göre kişi başına düşen yıllık 1528 m³’lük su miktarı ile sanılanın aksine su zengini bir ülke değildir. Gerekli önlemler alınmadığı taktirde yakın bir gelecekte ülkemizin su kirliliği ve temiz su potansiyeli problemleri ile karşılaşması kaçınılmazdır. Mevcut su kaynaklarının korunabilmesi, gerekli önlemlerin alınabilmesi ve sürdürülebilir havza yönetimi için Türkiye’nin su kaynakları ve potansiyelinin çok iyi tespit edilmesi gerekmektedir.

        Mevcut su kaynaklarının bilinmesi su problemlerinin aşılması için elbette yeterli değildir. Su kaynaklarının havza bazında planlanması ve yönetimi konusunda dünyada meydana gelen değişimler ve bu değişimler doğrultusunda oluşan politikalar son yıllarda ülkemizde de kabul görmeye başlamıştır. Böylece dünyada sonlu bir kaynak olan tatlı su potansiyelinin akıllı kullanımı ve korunması kapsamında koruma ve kullanma dengesi sağlanması ile sürdürülebilir bir kalkınma mümkün olacaktır.

        Bu bağlamda, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde kurulan Su Enstitüsü ile Türkiye’de ve öncelikle Göller Bölgesi’nde gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakılabilmesi amacıyla yürütülecek projelerle ve lisansüstü çalışmalarla, kalkınma hedefi doğrultusunda akılcı tanımlamalar yapılacaktır.

Kuruluş Amacı

  1. Sürdürülebilir su kaynakları planlaması, toplumsal gelişim ve refah seviyesinin artırılması amacıyla bilimsel çalışmalar yapmak,
  2. Su ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde yasa, yönetmelik ve anlaşmalar gereğince bilimsel önlemlerin alınmasını sağlamak,
  3. Çok disiplinli alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, tez çalışmaları ve bilimsel araştırma ortamlarını sağlamak,
  4. Ulusal ve uluslararası kamu (DSİ; EİEİ; DMİ) ve özel kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
  5. Ulusal ve uluslararası kamu (DSİ; EİEİ; DMİ) ve özel kuruluşların taleplerine yönelik etüt, proje, analiz ve deneysel çalışmalarla danışmanlık ve bilirkişilik sağlamak,
  6. Su, toplum, çevre ve ekonomi arasında profesyonel ve anlaşılır, uzlaşmacı bağlar oluşturmak.
  7. Bilim, mühendislik, yönetim ve hukuk temellerine bağlı su yönetimi metodolojilerinin desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak,