Amaç ve Hedefler

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü altında 07.11.2014 itibariyle Yüksek Lisans ve Doktora programları açılmış olan Su Yönetimi anabilim dalı Lisans Üstü eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Su Yönetimi Lisansüstü yüksek lisans ve doktora programları geniş kapsam ve çalışma alanları ve aynı zamanda disiplinler arası çalışma imkânı ile farklı bilim dallarını kapsayan bir programdır. Eğitim ve araştırma faaliyetleri kapsamında, su kaynaklarının etkin ve bütüncül yönetimi,  yerüstü ve yeraltı sularının kalitesinin değerlendirilmesi, fiziksel, kimyasal, hidromorfolojik ve biyolojik izleme, çevresel baskılar, etkiler ve alınacak önlemler, kirlilik kontrol yöntemleri, modelleme, tarımsal su kullanımı gibi geniş kapsamlı çalışmaların yapılabileceği bir programdır.

Anabilim Dalımızın başlıca amacı, lisansüstü eğitime başlayacak öğrencilere; su yönetimi konusunda bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmaktır. Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerimizin kendi çalışma alanlarının yanı sıra tüm bilim dallarına geniş vizyonla bakabilmeleri amaçlarımızdan birisidir.

Su Yönetimi Anabilim Dalı’nın misyonu;

·       Ülkemiz su kaynaklarının yönetilmesinde su kullanım verimliliğine odaklanarak ilgili kurumlarla işbirliği yapacak

·       Tarım, sanayi ve kentsel su yönetimi konularında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek;

·       Suyun etkin yönetimi için politikalar üretmek

·       Su yönetiminde uzman kişiler yetiştirmek

·       Bölgeye has çevresel sorunların (göl kirlenmesi, deniz kirlenmesi, yeraltı suyu kirlenmesi, havza bazında koruma bölgeleri oluşturulması, sularda aşırı sertlik ve yüksek florür miktarları) çözümlenmesi

·       Bölge ekonomisine katkı yapacak üretime dayalı teknolojiler geliştirilmesi hususlarında aktif rol alınması lisansüstü faaliyetlerin odağında olacaktır.

Su yönetimi konusunda uluslararası alanda tanınan, yenilikçi, katılımcı ve yönlendirici bir anabilim dalı olmak temel hedeflerimizdendir.

Su Yönetimi Anabilim dalı güçlü akademik kadrosu, bilimsel altyapı ve araştırma olanakları ile Akuakültür ve Biyoteknolojisi, Su Kirliliği ve Kontrolü, Su Kaynakları ve Yönetimi, İklim Değişikliği ve Etkisi, Hidrojeoloji, Limnoloji, Su Politikaları, Deniz Bilimleri, Suyun kullanıldığı prosesler çalışma konu başlıklarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yayın Tarihi: 11/12/2015
Okunma Sayısı: 3443