Hakkımızda

Sürdürülebilir su kaynakları planlaması, toplumsal gelişim ve refah seviyesinin artırılması amacıyla bilimsel çalışmalar yapmak, Su ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde yasa, yönetmelik ve anlaşmalar gereğince bilimsel önlemlerin alınmasını sağlamak, çok disiplinli alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, tez çalışmaları ve bilimsel araştırma ortamlarını sağlamak, su, toplum, çevre ve ekonomi arasında profesyonel ve anlaşılır, uzlaşmacı bağlar oluşturmak, bilim, mühendislik, yönetim ve hukuk temellerine bağlı su yönetimi metodolojilerinin desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak, amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde kurulan Su Enstitüsü, Türkiye’de ve öncelikle Göller Bölgesi’nde gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakılabilmesi amacıyla yürütülecek projelerle ve lisansüstü çalışmalarla, kalkınma hedefi doğrultusunda akılcı tanımlamalar yapmayı hedef edinmiş bir enstitüdür.